جدید ترین مطالب24h

قضیه ی این ساعت نگاه کردن چیه؟‌

-:‌منتظرم ۲۴ ساعت کامل بشه!

-:‌۲۴ ساعت کامل بشه چی میشه؟‌

-:‌آزاد میشم!

-:‌چی ؟‌

-:‌فکرم آزاد میشه!‌ اگه ۲۴ ساعت بگذره و چیزی نفرسته اون موقع فکرم آزاد میشه. اون موقع می شم مال خودم.

-:‌چقدر مونده تا آزاد شی؟‌

-:‌نیم ساعت